Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Mentalhygienisk vedlikehold – å ta vare på oss selv i en krevende jobb

11. mai 2017

Karin Isaksson Rø, foredrag holdt på Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 28. august 2016, Soria Moria, Oslo.