Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Litt hjelp – i tide. Kan utbrenthet forebygges? Erfaringer fra Ressurssenter Villa Sana

Karin Isaksson Rø, foredrag på 25-års jubileumskonferansen «Legehelse – Helsetjeneste og kollegastøtte» i regi av Akershus legeforening, 11. september 2014, Soria Moria, Oslo.
12. september 2014