Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Forskningsformidling - arkiv

Keeping the balance. Job stress, coping and burnout. What can we learn from counselling services for doctors in Norway?

Karin Isaksson Rø, foredrag på The Icelandic Medical Association‘s Annual Conference, 24. januar 2014, Reykjavik, Island.
25. januar 2014