Opprettelse av menneskerettighetsutvalg

13. juni 2019

Høringsfrist 15.08.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv