Ny lov om medisinsk utstyr

17. juni 2019

Høringsfrist 06.08.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann Avdeling for jus og arbeidsliv