Navneendring i kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin

25. juni 2019

Høringsfrist 01.09.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm Avdeling for jus og arbeidsliv