Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

23. oktober 2019

Høringsfrist 12.12.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Høringsgrunnlag

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.  

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglige anbefalinger for undersøkelser av syn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsutkastet er en revisjon av del om syn i nasjonal faglig retningslinje for undersøkelse av syn, hørsel og språk, IS-1235. Anbefalingene vil når de ferdigstilles inngå i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Målet med anbefalingen er å sikre god kvalitet og hindre uønsket variasjon. Målgruppen for anbefalingene er helsesykepleiere og leger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, optikere og spesialisthelsetjenesten med ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undersøkelse av syn hos barn og unge.

 

Hva er nytt?

  • Rød refleks: Undersøkelsen med rød refleks er utvidet til å gjelde alle undersøkelser der lege er tilstede i helsestasjon 0-5 år. Hensikten er å avdekke retinoblastom som er en alvorlig tilstand, og undersøkelsen er rask og enkel å utføre og ikke kostnadsdrivende.
  • LEA tavlen (synstavler) er bygd opp etter LogMar-prinsippet og anbefales brukt ved visusundersøkelse på helsestasjon 0-5 år og i skolehelsetjenesten. Bruk av samme verktøy (visustavle) vil sikre et likt tilbud ved alle helsestasjoner og i skolehelsetjenesten, og gi sammenlignbare data ved evaluering av tjenestene.  

  

Hva er presisert?

  • Tidspunkt for visusundersøkelse for å avdekke amblyopi er presisert utført så "nært 4-årsdagen som mulig" i forhold til eksisterende retningslinje som angir 4 – 5 år.
  • Arbeidsfordeling mellom lege og helsesykepleier i tjenesten: Innhold og arbeidsfordeling i konsultasjonene er tydeliggjort.
  • Henvisning til øyelege for barn inntil 5 år: Helsedirektoratet mener at henvisning til spesialisthelsetjenesten for barn 0-5 år er i tråd med retningslinjens intensjon og gjeldende regelverk.  

 

Hva er videreført?

  • Visusscreening på 4 års konsultasjonen er videreført. Tidlig oppdagelse og behandling av amblyopi bedrer mulighetene for at barnet får et fullgodt syn.   

 

Helsedirektoratet ber særlig om tilbakemeldinger på om det faglige innholdet i anbefalingene oppleves å være:

  • tydelige
  • har hensiktsmessig praktisk del
  • har mangler
  • kan mistolkes

 

 

 

Les mer på siden til Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-anbefalinger-for-undersokelse-av-syn-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten  

Saksbehandler

Anne Ringnes Fagmedisinsk avdeling