Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt

25. juni 2019

Høringsfrist 26.08.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling