Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

10. juli 2019

Høringsuttalelse

Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Foreliggende høringsnotat reiser spørsmål av stor prinsipiell betydning for helsetjenesten i årene som kommer. Legeforeningen har etter grundig prosess i våre organisasjonsledd utarbeidet denne uttalelsen, som er vedtatt av sentralstyret.

Se vedlegg.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv