Høring: NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

03. september 2019

Høringsfrist 14.11.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv