Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller og muligheter

20. november 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling