Høring - Forskningsrådets policy for åpen forskning

06. august 2019

Høringsfrist 29.08.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Fagmedisinsk avdeling