Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

06. mars 2019

Høringsfrist 13.05.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Stine K. Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv