Forslag til endringer i bioteknologiloven

22. mai 2019

Høringsfrist 01.08.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv