Adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste

27. september 2019

Høringsfrist 15.11.2019

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv