Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Prioritering på klinisk nivå

25. september 2018

Høringsfrist 12.10.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas Medisinsk fagavdeling