Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

09. august 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Stine Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv