Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

05. oktober 2017

Høringsfrist 25.10.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Fredrik Lorck Avdeling for jus og arbeidsliv