Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

12. juni 2017

Høringsfrist 15.08.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling