Forslag til lov og forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som leverer lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

17. oktober 2017

Høringsfrist 21.11.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Fredrik Lorck Avdeling for jus og arbeidsliv