Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

03. april 2017

Høringsfrist 30.05.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling