Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

03. april 2017

Høringsfrist 30.05.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Juridisk avdeling