Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

08. februar 2016

Høringsfrist 16.03.2016

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette en rapport om medisinsk grunnutdanning på høring i Legeforeningens organisasjon.

Vi ber om organisasjonsleddenes kommentarer og synspunkter på rapporten, og ber høringsinstansene spesielt kommentere problemstillingene som er skissert i høringsbrevet.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling