Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

14. juli 2016

Høringsfrist 21.09.2016

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling