Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien

01. juli 2015

Høringsfrist 20.10.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien.

Europarådet jobber i disse dager med å utvikle en protokoll til den bioetiske konvensjon (Oviedo-konvensjonen). Protokollen omhandler om bruk av tvang i psykiatrien. Les vedlagte høringsbrev, utkast til protokoll og utkast til «explanatory report» (merknader/ rundskriv til protokollen).

Helsedirektoratet ber om at høringssvar skrives på engelsk. Vi oppfordrer derfor høringsinstanser til å gjøre det samme.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt Medisinsk fagavdeling