Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Akademikernes klima- og miljøpolitiske policydokument

09. juli 2015

Høringsfrist 19.08.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Fra Akademikerne har Legeforeningen mottatt utkast til revidert klima- og miljøpolitisk dokument.

Etter invitasjon til medlemsforeningene ble det satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag.

Forslaget sendes nå på høring til Akademikernes medlemsforeninger. Dokumentet vil videre være en sak på Akademikernes styremøte i september, før det er planlagt vedtatt endelig under Akademikernes styremøte i desember

Saksbehandler

Mjelva Sara Underland Samfunnspolitisk avdeling