Høring - Alkolås som alternativ til tap av førerrett som en del av program mot ruspåvirket kjøring

18. mars 2013

Høringsfrist 15.05.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Tor Carlsen Medisinsk fagavdeling