Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring/kommentarrunde - Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og -innhold

10. mai 2013

Høringsfrist 28.05.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt utkast til rapport om Helsedirektoratets utredningsarbeid om spesialitetsstruktur og –innhold.

Legeforeningen og andre sentrale aktører er gitt anledning til komme med kommentarer og innspill før rapporten ferdigstilles for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet.  

Vi gjør oppmerksom på at svarfristen dessverre er svært kort, Legeforeningen har allikevel valgt å sende rapportutkastet på bred høring i organisasjonen.

Vi må be om innspill innen mandag 27. mai 2013 kl 2359.

Saksbehandler

Nina Evjen Medisinsk fagavdeling