Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam

05. august 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling