Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Utkast til policynotat Pasientsikkerhet først!

30. september 2013

Høringsfrist 02.11.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender utkast til policynotat om pasientsikkerhet på intern høring i organisasjonen.

Legeforeningen jobber med å sette fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i det norske helsevesenet. Kontinuerlig fokus på pasientsikkerhet er en betingelse for en trygg og sikker helsetjeneste. I forbindelse med revidering og oppdatering av eksisterende policynotater har det blitt bestemt at Legeforeningens policynotat på pasientsikkerhet fra 2007 skal erstattes. Det nye policynotatet skal være mer oppdatert og tilpasset dagens situasjon.

 

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling