Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Tema for Legeforeningens statusrapport i 2014

21. desember 2012

Høringsfrist 04.02.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Valg av tema for statusrapportene er en sentral del av politikkutformingen i foreningen. Vi inviterer derfor alle organisasjonsledd i foreningen til å gi innspill til aktuelle tema for statusrapporten som planlegges ferdigstilt i mai 2014.

Formålet med rapportene er å sette forsømte områder i helsetjenesten på den helsepolitiske agenda. Rapportene skal ha et innenfra perspektiv – og være rapporter «ingen andre kan lage».  Legeforeningens statusrapporter har gjennom årene fått stor gjennomslag i offentligheten. Rapportene er viktige både fordi de angir en problemforståelse, kommer med forslag til tiltak og utvikler foreningens politikk innenfor valgte temaområder.

 

Saksbehandler

Anjam Latif Shuja Avdeling for helsepolitikk