Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Tilgang til behandlingsrettede helseregistere på tvers av virksomhetsgrenser og etablering av virksomhetsovergripende behandlinsgrettede helseregistere

06. februar 2012