Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Landsstyresak - prinsipp- og arbeidsprogram 2010-2012

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Formålet med Legeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram er å angi prioriterte målsettinger og arbeidsområder for Legeforeningens virksomhet i perioden 2010 til 2012. Prinsipp- og arbeidsprogrammet er omstrukturert siden forrige programperiode. Hensikten er å tydeliggjøre de mål og delmål som er viktig for Legeforeningen på kort sikt for å realisere vår overordnede visjon om at medisinsk kunnskap er en forutsetning for å bygge og utvikle en god folkehelse og god helsetjeneste.

 

 

Saksbehandler

Terje Sletnes