Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Prioriteringsveileder om barnesykdommer og for fysikalsk og rehabiliteringsmedisin

06. februar 2012

Høringsfrist 09.05.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring prioriteringsveileder om barnesykdommer og for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin.

Lenke til høringsvedleggene:
http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/h_ringer/prioriteringsveileder_for_barnesykdommer_og_for_fysikalsk__og_rehabiliteringsmedisin__ute_p__h_ring__375544

Saksbehandler

Terje Sletnes