Søknad om godkjenning av Norsk forening for thoraxradiologi som spesialforening i Den norske legeforening

06. februar 2012

Høringsfrist 02.11.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Odvar Brænden