Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Statusrapport 2010: Belastninger i tidlige livsfaser

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningens statusrapporter tar for seg viktige og forsømte områder i helsetjenesten, med sikte på presenterere helsepolitiske forbedringstiltak. Rapportens målgruppe er politikere, helsemyndigheter og fagfolk. Tema for statusrapporten i 2010 er belastninger i tidlige livsfaser. Dette er avgrenset til barn opp i førskolealder.

Saksbehandler

Gorm Hoel