Anbefalinger til kravspesifikasjoner for utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene

06. februar 2012

Høringsfrist 31.05.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen