Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Pliktmessig avhold for helsepersonell

06. februar 2012

Høringsfrist 02.09.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Hensikten med forslagene er å bidra til at helsepersonell ikke ruser seg verken i eller forut for arbeidstiden. Det er derfor foreslått et forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom av 8 timer før tjenestetiden begynner. Videre er det foreslått at arbeidsgiver eller Helsetilsynet i fylket kan pålegge det aktuelle helsepersonellet å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om inntak av rusmidler i eller i forkant av tjenestetiden. For det tilfellet at helsepersonell skulle nekte å avgi prøver, er det foreslått at helsepersonellet kan bli fremstilt for prøvetaking med bistand fra politiet.

Saksbehandler

Camilla