Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - forskrift om godkjenning av sykehus m.m og forslag til endringer i lov 2.juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjeneste m.m

06. februar 2012

Høringsfrist 04.11.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Hensikten med forslagene er å gi bestemmelser om godkjenning av universitetssykehus på bakgrunn av en endring i universitets- og høyskolelovens bestemmelser, samt om godkjenning av nasjonale tjenester som tidligere gikk under betegnelsene lands- og flerregionale funksjoner, nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner og kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.

Saksbehandler

Lars Duvaland