Landsstyresak - Forslag om å endre navnet på spesialiteten Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Nina Evjen