Landsstyresak – bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved fylte 75 år

06. februar 2012

Høringsfrist 29.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Eldre lægers forening har i brev av januar 2011 (vedlegg 1) til sentralstyret bedt om at landsstyret behandler spørsmålet om det er hensiktsmessig med endringer i regelverket knyttet til aldersgrense for opprettholdelse av lisens etter fylte 75 år.

Sentralstyret vedtok i møte 16. februar 2011 å sende saken på høring i foreningen og fremme saken for landsstyret.

 

Ekstra vedlegg

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt