Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - nasjonal standard for luftambulanseleger

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det medisinske ansvaret, inkludert arbeidsgiveransvaret for medisinsk personell, er delegert til de helseforetak som har luftambulansebase. Tjenesten har 12 legebemannede ambulansehelikoptre og 9 sykepleierbemannede (lege ved behov) ambulansefly i døgnkontinuerlig beredskap. I tillegg utfører 6 redningshelikoptre søks-, rednings- og ambulanseoppdrag. Disse har samme medisinske bemanning og utstyr som ambulansehelikoptrene. Nesten 20000 pasienter behandles og transporteres årlig, og tallet er stigende.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt