Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Utkast til policynotat om mødrehelse

06. februar 2012

Høringsfrist 30.04.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Mødredødsfall er vår tids sterkeste uttrykk for sosial ulikhet og manglende tilgang til grunnleggende helsetjenester. FNs femte tusenårsmål er rettet mot reduksjon av svangerskapsrelatert dødelighet; det vil si kvinner som dør under svangerskap, fødsel, abort eller innen 42 dager etter at graviditeten er avsluttet.

Saksbehandler

Anjam Latif Shuja