Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - policynotat om helseregistere

06. februar 2012

Høringsfrist 28.05.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

I dette policynotatet peker Legeforeningen på de forhold som må avklares når helseregistre opprettes med personidentiferbar informasjon. Opprettelse av slike registre forutsetter lovendring (endring av helseregisterloven § 8) dersom det ikke baseres på samtykke fra den informasjonen gjelder.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hansen