Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter

06. februar 2012

Høringsfrist 05.09.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt på høring forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt