Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Høring - Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Regjeringen framla i 2008, St.mld. nr. 37 – straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. I arbeidet med å følge opp meldingen har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på oppgavefordelingen i Kriminalomsorgen. Arbeidsgruppens rapport sendes nå ut på høring.

Saksbehandler

Camilla Fagerholt Storli