Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Hedmark legeforening

Lokalforening

Lokalforeningen for Hedmark

Her finner du lokalforeningen for leger i Hedmark fylke.
Her annonseres kurs, seminarer og annen informasjon som er relevant for deg som lege i Hedmark.

Sohlbergplassen i Hedmark. Foto: Istockphoto.com Credit:AlbyDeTweede