Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Hedmark legeforening

Lokalforening

Aktuelt

SLIPS - Samarbeidsforum for leger i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Innlandet

SLIPS skal behandle saker som gjelder samarbeid mellom primærleger og sykehus, spesielt hvordan oppgaver skal fordeles.
9. april 2019

Du sender saker til slips ved å fylle ut vurderingsskjemaet nedenfor. Send skjemaet til sekretær for SLIPS, silje.naustvik@sykehuset-innlandet.no, med kopi til frydrein@gmail.com.