Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk overlegeforening

Organisasjonen

Ofs ledernettverk

Kollegialt nettverk for ledere med medisinsk bakgrunn.

Norsk overlegeforening (Of) har etablert nettverk av erfarne ledere med medisinsk spesialistbakgrunn som er villige til å være samtalepartnere for kolleger i lederstillinger.

Nettverket administreres av Ofs lederutvalg og sekretariat. Ledernettverket er et uformelt konsept i Ofs regi, ikke et organisert tilbud fra Legeforeningen.

Legeledere møter erfaringsmessig utfordringer i tilknytning til ledelse som det kan være ønskelig å diskutere med en erfaren uhildet kollega. Det kan være behov for å drøfte vanskelige tema før de tas opp i avdelingen eller med overordnede, eller generelle problemstillinger knyttet til lederposisjonen i en stadig mer presset hverdag.

Deltakerne i nettverket er uavhengige samtalepartnere som formidler sine synspunkter og gir uforbindtlige råd – om ønskelig med oppfølgningssamtaler. Kontakten med den enkelte kollega skjer fortrolig og primært gjennom telefonsamtaler eller e-post.

Ofs lederutvalg

Siri Tau Ursin, Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger

Ståle Clementsen, Akershus universitetssykehus, Lørenskog.

Marieke Claessen, Vestre Viken, Drammen

Rune Heggedal, Volda, Helse Møre og Romsdal.