Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Allmennlegeforeningen

Nyheter

Refusjon av reguleringspremie for 2018

15. oktober 2018 er fristen for å søke om refusjon av premiereguleringskostnader for leger som har hatt ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.
2. oktober 2018

Premiereguleringsfondet refunderer kostnader knyttet til de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon: Kostnader som gjelder tidligere ansatte. I tillegg kan søkes refusjon for avviklingsstilskudd til Sikringsordningen.

Les mer på Legeforeningens nettsider