Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Allmennlegeforeningen

ALIS

Hva og hvem er vi? ALIS-utvalget er et rådgivende utvalg i Allmennlegeforeningen. Vi arbeider med saker som er spesielt viktige for allmennleger i spesialisering.
ALIS-utvalget 2019
Utvlget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin. Fra venstre: Lars C. Lervik, Linn Norseth, Elin Ødemark (leder), Oda Sunde Strand, Katrine Prydz

Eksempler på viktige saker er retten til individuell veiledning som lege i spesialisering i allmennmedisin, informasjon om rettigheter og muligheter ved oppstart i fastlegepraksis, faglig innhold og praktiske forhold omkring spesialistutdanningen og sosiale rettigheter ved sykdom og svangerskap.

Utvalget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin.

Vi ønsker alltid innspill om hva som er viktig for ALIS og svarer gjerne på små og store spørsmål du måtte ha om livet som allmennlege i spesialisering.

ALIS-utvalget 2019 – 2021

profilbilde
Leder av utvalget
Elin Kjølsrød Ødemark
profilbilde
Medlem
Lars Christian Lervik
profilbilde
Medlem
Linn Kikki Norseth
profilbilde
Medlem
Oda Sunde Strand
profilbilde
Medlem
Katrine Prydz