Allmennlegeforeningen

ALIS

Hva og hvem er vi? ALIS-utvalget er et rådgivende utvalg i Allmennlegeforeningen. Vi arbeider med saker som er spesielt viktige for allmennleger i spesialisering.
ALIS-utvalget 2019
Utvlget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin. Fra venstre: Lars C. Lervik, Linn Norseth, Elin Ødemark (leder), Oda Sunde Strand, Katrine Prydz

Eksempler på viktige saker er retten til individuell veiledning som lege i spesialisering i allmennmedisin, informasjon om rettigheter og muligheter ved oppstart i fastlegepraksis, faglig innhold og praktiske forhold omkring spesialistutdanningen og sosiale rettigheter ved sykdom og svangerskap.

Utvalget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin.

Vi ønsker alltid innspill om hva som er viktig for ALIS og svarer gjerne på små og store spørsmål du måtte ha om livet som allmennlege i spesialisering.

ALIS-utvalget 2017 - 2019

Bilde av Elisabeth Stura
Leder av utvalget
Elisabeth Stura
ALIS siden 2012. Fastlege ved Fromreide legesenter, Askøy kommune. Styremedlem i Allmennlegeforeningen. Medlem i spesialitetskomiteen i allmennmedisin.
Bilde av Alf David Myklebust
Alf David Antoni Myklebust
ALIS fra 2012. Fastlege i næringsdriftsform ved 3 Leger, Indre Arna, Bergen kommune. Bistilling 10% helsestasjon/skolehelsetjenesten. Medlem av AU (Allmennmedisinsk utdanningsutvalg) fra 2016. AU er et underutvalg i NFA (Norsk Forening i Allmennmedisin), som jobber for å fremme allmennmedisin i utdanningen, og fremme videre- og etterutdanning (spesialistutdanningen
Bilde av Catherine Isaksen
Catherine Elde Isaksen
ALIS siden mars 2014, jobber nå som lege på avdeling for rehabilitering ved Helsehuset Tromsø, 100% stilling. Kommer opprinnelig fra et lite distrikt og er opptatt av god rekruttering av allmennleger til distriktene.
Bilde av Katrina Tibbals
Katrina Tibballs
ALIS siden 2012. Jobber på Vinderen legekontor i Oslo, 50% stilling som fastlegevikar. Helsestasjonslege en halv dag i uken. Delegat til Nordic Young General Practitioners (NYGP) Executive Board.
Andreas Saxlund Pahle
Andreas Saxlund Pahle
Fastlege ved Bolteløkka legesenter. Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Leder i faggruppen for digital helse og persontilpasset medisin.